Bu, orijinali ?ngilizce olan bir sayfan?n ?evirisidir.

GNU, ?zellikle kullan?c?lar?na ?zgürlük sa?lamak i?in geli?tirilen tek i?letim sistemidir. GNU nedir ve hangi ?zgürlük tehlikede?

GNU Nedir?

GNU, ?zgür yaz?l?m olan bir i?letim sistemidir, yani kullan?c?lar?n ?zgürlü?üne sayg? duyar. GNU i?letim sistemi; GNU paketlerinden (?zellikle GNU Projesi taraf?ndan yay?mlanan programlar) ve ü?üncü taraflarca yay?mlanan ?zgür yaz?l?mdan olu?ur. GNU'nun geli?tirilmesi, ?zgürlü?ünüzü ihlal eden yaz?l?mlar olmadan bir bilgisayar?n kullan?lmas?n? mümkün k?lm??t?r.

Tamamen ?zgür yaz?l?m olan kurulabilir GNU sürümlerini (daha do?rusu GNU/Linux da??t?mlar?n?) ?neririz. A?a??da GNU hakk?nda daha fazla bilgiye ula?abilirsiniz.

 [i3 pencere y?neticisi ile Hyperbola'n?n ekran g?rüntüsü] 

i3 pencere y?neticisi ile Hyperbola 0.3, cool-retro-term (u?birim ?ykünücüsü), Gimp (g?rüntü düzenleyicisi) ve Iceweasel-UXP (web taray?c?s?)

 [IceWM pencere y?neticisi ile Dragora 3.0-beta1'in ekran
g?rüntüsü]   [GNOME 3 masaüstü ile Guix 0.15'in ekran g?rüntüsü]   [i3 pencere y?neticisi ile Hyperbola 0.3'ün ekran
g?rüntüsü]   [LXDE masaüstü ile Parabola 2020'nin ekran g?rüntüsü]   [GNOME 3 masaüstü ile PureOS 8'in ekran g?rüntüsü]   [MATE masaüstü ile Trisquel 8'in ekran g?rüntüsü] 
Dragora / IceWM Guix / GNOME3 Hyperbola / i3 Parabola / LXDE PureOS / GNOME3 Trisquel / MATE

?zgür Yaz?l?m Hareketi Nedir?

?zgür yaz?l?m hareketi, ?zgür yaz?l?mdan gelen ?zgürlü?ü bili?im kullan?c?lar?na kazand?rmak i?in kampanyalar yapar. ?zgür yaz?l?m, kullan?c?lar?n kendi hesaplamalar?n? onlar?n denetimine verir. ?zgür olmayan yaz?l?m, kullan?c?lar? yaz?l?m?n geli?tiricisinin tahakkümüne sokar. A??klama videosuna bak?n?z.

?zgür Yaz?l?m Nedir?

?zgür yaz?l?m; kullan?c?lar?n yaz?l?m? ?al??t?rma, kopyalama, da??tma, inceleme, de?i?tirme ve geli?tirme ?zgürlü?üne sahip oldu?u anlam?na gelir.

?zgür yaz?l?m; fiyatla ilgili de?il, ?zgürlükle ilgilidir. Kavram? anlamak i?in “bedava bira”daki gibi de?il, “?zgür konu?ma”daki gibi “free”yi dü?ünmelisiniz.

Daha do?rusu ?zgür yaz?l?m, bir program?n kullan?c?lar?n?n d?rt temel ?zgürlü?e sahip oldu?u anlam?na gelir:

  • Herhangi bir ama? i?in program? istedi?iniz gibi ?al??t?rma ?zgürlü?ü (?zgürlük 0).
  • Program?n nas?l ?al??t???n? inceleme ?zgürlü?ü ve program? istedi?iniz gibi yap?n (?zgürlük 1). Kaynak koduna eri?im bunun i?in bir ?n ko?uldur.
  • Ba?kalar?na yard?m edebilmeniz i?in kopyalar? yeniden da??tma ?zgürlü?ü (?zgürlük 2).
  • De?i?tirilmi? sürümlerin kopyalar?n? ba?kalar?na da??tma ?zgürlü?ü (?zgürlük 3). Bunu yaparak tüm toplulu?a de?i?ikliklerinden yararlanma ?ans? verebilirsiniz. Kaynak koduna eri?im bunun i?in bir ?n ko?uldur.

Teknoloji ve a? kullan?m?ndaki geli?meler bu ?zgürlükleri 1983'te oldu?undan daha da ?nemli hale getirmi?tir.

Günümüzde ?zgür yaz?l?m hareketi, GNU sistemini geli?tirmenin ?ok ?tesine ge?er. Yapt?klar?m?z hakk?nda daha fazla bilgi edinmek i?in ?zgür Yaz?l?m Vakf?n?n web sitesine bakabilirsiniz ve nas?l yard?m edebilece?inizi ??renebilirsiniz.

GNU Hakk?nda Daha Fazla Bilgi

GNU, Unix benzeri bir i?letim sistemidir. Bu, bir?ok program?n bir arada i?erdi?i anlam?na gelir: Uygulamalar, kütüphaneler, geli?tirici ara?lar?, hatta oyunlar. Ocak 1984'te ba?layan GNU'nun geli?tirilmesi, GNU Projesi olarak bilinir. GNU'daki programlar?n bir?o?u GNU Projesi'nin himayesinde yay?mlanmaktad?r; onlar? biz GNU paketleri olarak adland?r?yoruz.

“GNU” ismi, “GNU's Not Unix (GNU, Unix De?ildir)” ifadesinin ?zyinelemeli bir k?saltmas?d?r. “GNU”, tek heceli bir ?ekilde, ?ngilizce'de “grew” kelimesiyle ayn? ?ekilde, r yerine n kullan?larak, g'noo ?eklinde telaffuz edilir.

Unix benzeri bir sistemdeki, makine kaynaklar?n? tahsis eden ve donan?mla haberle?en programa “?ekirdek” denir. GNU, genellikle Linux ad?ndaki bir ?ekirdek ile kullan?l?r. Bu bile?im, GNU/Linux i?letim sistemidir. GNU/Linux milyonlarca ki?i taraf?ndan kullan?lsa da ?o?u ki?i onu yanl??l?kla “Linux” olarak adland?r?yor.

GNU'nun kendi ?ekirde?i olan Hurd, 1990'da (Linux ba?lamadan ?nce) ba?lat?ld?. G?nüllüler, Hurd'u geli?tirmeye devam ediyor ?ünkü ilgin? bir teknik proje.

Daha Fazla Bilgi

GNU Projesi; toplulu?un arkada??a, samimi ve kibar bir ?ekilde ileti?im kurmas? konusunda ?ok ciddi bi?imde ?srarc?d?r. GNU Kibar ?leti?im Y?nergeleri'ne bak?n?z.

GNU Gezegeni RSS Beslemesi

How to livestream a conference in just under a week: For the first time ever, LibrePlanet 2020 was a fully virtual conference due to ongoing issues caused by the coronavirus pandemic. In our...

Better than Zoom: Try these free software tools for staying in touch: In times like these it becomes all the more important to remember that tools like Zoom, Slack, and Facebook Messenger are...

Summer internships at the FSF! Apply by May 10: Do you believe that free software is crucial to a free society? Do you want to help people learn why free software matters, and how to use it?..

Eyleme Ge?in

Daha Fazla Eylem Maddesi

Bu Yüksek ?ncelikli Alanlar'?n herhangi birine katk?da bulunabilir misiniz?

  • ?zgür telefon i?letim sistemi,
  • ademimerkeziyet?i, birle?ik ve kendi kendine bar?nd?rma,
  • ?zgür sürücüler, ayg?t yaz?l?mlar? ve donan?m tasar?mlar?,
  • ger?ek zamanl? ses ve g?rüntülü sohbet,
  • toplulukta yeterince temsil edilmeyen ki?ilerin katk?lar?n? te?vik etmek,
  • ve dahas?.

Bir GNU paketi bak?m?na yard?mc? olabilir misiniz?

Daha fazla bilgi i?in paket web sayfalar?na bakabilirsiniz.

Son GNU Sürümleri

Tüm GNU Paketleri ??in K?sa A??klamalar

Bugünün Rastgele Paketi…

logo for poke Poke

GNU poke is an interactive, extensible editor for binary data. Not limited to editing basic entities such as bits and bytes, it provides a full-fledged procedural, interactive programming language designed to describe data structures and to operate on them. (doc)

Bu sayfa ?u dillerde mevcut:

[en] English   [de] Deutsch   [es] espa?ol   [fa] ?????   [fr] fran?ais   [it] italiano   [ja] 日本語   [nl] Nederlands   [pt-br] português   [ru] русский   [sq] Shqip   [tr] Türk?e   [uk] укра?нська   [zh-cn] 簡體中文   [zh-tw] 繁體中文  

 [FSF logosu]  “?zgür Yaz?l?m Vakf? (FSF [Free Software Foundation]), bilgisayar kullan?c?s? ?zgürlü?ünü desteklemek i?in dünya ?ap?nda bir misyon ile kar amac? gütmeyen bir kurulu?tur. Tüm yaz?l?m kullan?c?lar?n?n haklar?n? savunuyoruz.”

FSF'nin ayr?ca Avrupa, Latin Amerika ve Hindistan'da karde? ?rgütleri vard?r.
Onlara kat?lmaktan ?ekinmeyin!

意甲教母 时时彩软件有没有用 甘肃十一选五任三推荐 辽宁十一选五计划软件 上海快三一定牛今天 彩吧论坛首页官网 福彩陕西快乐10分走势图 广西11选5官方网站 配资炒股平台_杨方配资 辽宁十一选五开奖即时结果 湖北省快三开奖号码 真钱打麻将怎么在手机上玩 dnf幸运28技巧 天津快乐十分走势 配多多配资 上海十一选五任一遗漏 166bet166bet百家乐包赢