We can't live, work, or learn in freedom unless the software we use is free.
Become an associate member and join the free software movement in defending your freedoms before August 7th! Read more >

132
200 members

To t?umaczenie mo?e nie uwzgl?dnia? zmian od 2017-07-21 dokonanych w oryginale angielskim. Mo?ecie podejrze? zmiany. Aby zapozna? si? z informacjami dotycz?cymi utrzymywania t?umaczeń tego artyku?u, prosz? odwiedzi? stron? t?umaczeń.

G?owa GNU

[rysunek g?owy GNU]

Mo?ecie wole? wyra?nej g?owy GNU, która jest wersj? u?ywan? obecnie przez Fundacj? wolnego oprogramowania na nowych przedmiotach i naklejkach GNU.

G?owa przystojnej GNU z typow? brod? i eleganckimi zakr?conymi rogami. GNU zdaje si? z zadowoleniem u?miecha? na my?l o ju? wykonanej pracy, ale wci?? spogl?da w dal.

Rysunek dost?pny jest w formatach:

„G?owa GNU” by?a domy?ln? ilustracj? naszych stron internetowych, ??cznie z g?ówn? stron? GNU.

Wyst?powa?a tak?e na przodzie koszulki GNU z 1997 roku oraz na wizytówkach FSF. Mo?na j? równie? znale?? na grzbietach wielu podr?czników GNU.

Licencja

Grafika jest dost?pna na zasadach licencji GFDL 1.3, Licencji Wolnej Sztuki (FAL) 1.3 lub CC-BY-SA 2.0. Jest to tak?e znak towarowy zastrze?ony przez Projekt GNU. Je?li chcesz u?y? G?owy GNU jako odno?nika do stron nale??cych do FSF lub projektu GNU, mo?esz to ?mia?o zrobi?. Je?li chcesz u?y? jej przy omawianiu GNU (w sposób pozytywny i przy zachowaniu odpowiedniej ?cis?o?ci), mo?esz uczyni? to bez zezwolenia. Je?li chcesz u?y? tej grafiki w inny sposób, nale?y poprosi? o pozwolenie pod adresem [email protected].

Przypisanie

G?ow? GNU narysowa?a Etienne Suvasa, która wykona?a tak?e kilka ok?adek dla publikacji FSF.

Chcieliby?my te? podzi?kowa? Peter Gerwinski za wersj? PNG tego rysunku, o rozmiarach 1200x1200 punktów.

Wariacje

Dustin Jorge, zainspirowany rysunkiem g?owy GNU, zrobi? ?adn? tapet?. Sp?dzi? troch? czasu nad materia?ami na temat prawa autorskiego, do pracy zaliczeniowej. W wolnej chwili zrobi? tapet? na pulpit. Jest dost?pne w nast?puj?cych formatach:

Ville Solarius wykona? wersje g?owy GNU w formacie SVG:

Ripley doda?a do g?owy GNU has?o „Your Passion. Our Potential”.

Zestaw kolorowych g?ów GNU wykonany przez John M. Wooten.

T?umaczenia strony:

[en] English   [ar] ???????   [ca] català   [de] Deutsch   [es] espa?ol   [fr] fran?ais   [it] italiano   [ja] 日本語   [ko] ???   [pl] polski   [pt-br] português   [ru] русский   [zh-cn] 簡體中文  

 [logo FSF]  “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

意甲教母 福建快3一定牛手机版 河南快三走势图一定牛河南 上海体彩十一选五攻略 炒股自杀 福彩幸运农场水果走势 天津11选五开奖结果一定牛 吉林快三速查表图片 湖南快乐十分遗漏 真准网 江苏福彩快三 广东体彩快中彩开奖结果 一只股票分析全面分析论文 十一选五走势图浙江 重庆快乐10分官网 st轻骑股票行情 12099期排列3预测 广西十一选5网站